Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông tin liên hệ

  xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

  0964388368

  ....

  ubndquanglongqx@gmail.com

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG LONG - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Lê Bá Hùng- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0964388368

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa