Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Hậu Lộc

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tham gia khảo sát với Đoàn

Qua khảo sát cho thấy, trong những năm qua công tác quản lý di tích đã được Ban quản lý di tích các cấp trên địa bàn huyện Hậu Lộc và nhân dân nơi có di tích quan tâm, giữ gìn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi xâm hại di tích. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về các giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường góp phần thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 399 di tích được kiểm kê, 43 di tích được xếp hạng (có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, 02 di tích cấp quốc gia, 40 di tích cấp tỉnh). Công tác trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp di tích theo chương trình mục tiêu quốc gia và từ ngân sách địa phương thực hiện hàng năm đúng mục đích. Từ năm 2011 đến nay có 12 di tích được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp với tổng kinh phí trên 50,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn kinh phí từ việc huy động xã hội hóa; 02 di tích được quy hoạch. Các di tích sau khi tu bổ, tôn tạo đã phát huy giá trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương như Đền Thánh Cả (xã Đa Lộc), Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (xã Văn Lộc), Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc)...

Hậu Lộc là địa bàn có mật độ di tích dày đặc, nhiều di tích đã xuống cấp nếu không được trùng tu, tôn tạo kịp thời sẽ trở thành phế tích. Tuy nhiên, việc huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác này còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; hoạt động của một số Ban quản lý di tích cấp xã chưa có hiệu quả; hoạt động giới thiệu, quảng bá, tổ chức khai thác di tích phục vụ du lịch chưa được triển khai đồng bộ. Huyện cũng kiến nghị với Tỉnh, quan tâm cấp kinh phí cho Dự án trùng tu Di tích quốc gia Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (đã được phê duyệt từ năm 2007) để hoàn thành các hạng mục còn lại.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG LONG - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Lê Bá Hùng- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0964388368

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa