Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Ban chỉ đạo Chương trình các mục tiêu quốc gia (MTQG) xã tổ chức họp giao ban Ban xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

       Ban chỉ đạo Chương trình các mục tiêu quốc gia (MTQG) xã tổ chức họp giao ban Ban xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

       Sáng ngày 21/4/2023, Ban chỉ đạo Chương trình các MTQG xã tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình, kết quả xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Tiến và nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện tháng 5,6/2023.

       Đồng chí Vũ Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn; Ban phát triển thôn Xuân Tiến.

                                                                      Đ/c Vũ Hoài An - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

       Thực hiện chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Xuân Tiến đến nay, thôn đã đạt 8/15 tiêu chí.

       Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong tháng 5,6/2023.

                                                                                                               Đoàn đi kiểm tra thực tế toàn thôn

       Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hoài An, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xã nhấn mạnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt; thường xuyên báo cáo khó khăn, vướng mắc để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn cần chủ động tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ các chỉ tiêu, tiêu chí để trình các cấp, các ngành có thẩm quyền thẩm định theo quy định;  thôn cần quyết liệt triển khai để hoàn thành các tiêu chí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xã hội hóa bê tông đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn; quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, thôn xóm xanh - sạch - đẹp; thu gom và xử lý chất thải, nước thải đúng nơi quy định.

                                                                                                                                                                                                                                Thực hiện: Nguyễn Hậu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG LONG - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Lê Bá Hùng- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0964388368

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa