Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG LONG
  • Địa chỉ: Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quanglong.quangxuong.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa